Kata w karate kyokushin, to inaczej układy formalne, są ściśle określoną sekwencją ruchów (tj. bloków, uderzeń, kopnięć) wykonywanych w różnych pozycjach. W kyokushin zostały one przyjęte i udoskonalone z innych szkół karate uprawianych przez Masutatsu Ōyamę, tj karate Shotokan, Goju-ryu, oraz chińskiego Kempo.– RRSO

KATA – TECHNIKI:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jaapkooman.nl%2Fkarate%2Fkata%2Ftaikyoku.html%3Ffbclid%3DIwAR3ORwCeeH6_eIOz6B7jgP5vjyuDmg9-IHZK5jiRf4k5ge4xASIjq9TsuuI&h=AT0w0fLXJ1ycBlEARJoOyGfKZSuhAjVtcbJQGrh9O8LkW3FjHXH477Np1UhmMX_eRJoHqeCCoC9KzEvIZRLUXQTwo1z1sqMlko8bWOMWKivpS1ISVvbMgz_jHi3s9fXagVbmEQ

Lista kata praktykowanych w karate kyokushin: