Każda sekcja oznaczona innym kolorem.

UWAGA!!!
Członkostwo w Klubie upoważnia do udziału bez limitu w zajęciach organizowanych przez Klub.